Velkommen til TheSoftware’s webstedsbetingelser

Tak fordi du har valgt TheSoftware’s website (“Webstedet”) til at få adgang til vores tjenester. Hos TheSoftware tager vi dine rettigheder og privatliv meget seriøst, og vi beder dig om at gennemgå vores webstedsbetingelser (“Betingelser for brug af webstedet”) før du bruger vores websted, abonnements- og medlemstjenester eller leverandørtjenester (samlet benævnt som “Tjenester”). Ved at få adgang til vores websted eller bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af vores webstedsbetingelser i sin helhed. Hvis du ikke er enig i vores vilkår for brug, bedes du ikke få adgang til vores websted eller bruge vores tjenester.

TheSoftware begrænser adgangen til vores websted og tjenester for personer under Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998 (“COPPA”). TheSoftware forbeholder sig ret til at nægte adgang til vores tjenester og websted til enhver enkeltperson efter vores eneste skøn.

OMFANG OG UDSTRÆKNING AF AFTALEN

Ved at bruge websitet accepterer du at overholde betingelserne og vilkårene i denne aftale. Denne aftale repræsenterer den fuldstændige aftale mellem dig og TheSoftware vedrørende din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser omkring websitet. Vi kan, efter eget skøn, ændre denne aftale til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Den nyeste version af aftalen vil blive offentliggjort på websitet, og du bør gennemgå den, før du bruger websitet. Ved fortsat at bruge websitet og/eller tjenesterne accepterer du at overholde alle betingelser og vilkår i den aftale, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bedes du tjekke denne side regelmæssigt for opdateringer og/eller ændringer.

KRITERIER

Kun personer, der er juridisk i stand til at indgå en bindende aftale i henhold til gældende lovgivning, må bruge websitet og tjenesterne. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, er du ikke autoriseret til at bruge og/eller tilgå websitet eller tjenesterne.

SERVICEBESKRIVELSE

Abonnementstjenester

Ved at registrere sig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware kan brugere få Abonnementstjenester. Disse tjenester indeholder e-mailindhold, tekst og mere (“Abonnementets indhold”), der er relevant for online markedsføring. Disse leveres af TheSoftware og Tredjepartsudbydere. Brugere kan anmode om at afslutte modtagelsen af ​​abonnementsindhold ved at sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementets indhold kan indeholde kommentarer, meninger og andre materialer fra TheSoftware og Tredjepartsudbydere, og det er ikke nødvendigvis pålideligt. Forsigtighed, sund fornuft og sikkerhed skal overholdes ved brug af Abonnementstjenesterne og / eller abonnementsindholdet. Du accepterer, at TheSoftware ikke vil være ansvarlig over for dig på nogen måde i forbindelse med sådant abonnementsindhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og egnetheden af ​​abonnementsindhold kan ikke altid garanteres af TheSoftware.

Medlemstjenester

Ved at registrere sig på hjemmesiden, acceptere medlemskabsaftalen og modtage godkendelse fra TheSoftware kan brugere få medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. Brugere kan få gebyrbaserede eller gebyrfri medlemskabsprogrammer. For en kopi af medlemskabsaftalen kan brugere besøge hjemmesiden for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemskaber giver brugerne adgang til medlemsindhold og andet materiale (“Indhold”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsudbydere. Disse materialer er designet til at hjælpe medlemmene med deres online marketingprojekter. Medlemsindholdet kan indeholde kommentarer, meninger og andre materialer fra tredjepartsudbydere og TheSoftware, og det er ikke nødvendigvis pålideligt.

Leverandør Tjenester

Du kan få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden ved at udfylde de relevante bestillingsformularer. Beskrivelserne af disse produkter og/eller tjenester leveres direkte af producenterne eller distributørerne af sådanne varer. Imidlertid garanterer TheSoftware ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse beskrivelser. Eventuelle tvister relateret til de produkter og/eller tjenester, der er købt fra hjemmesiden, er udelukkende mellem dig, produktets sælger, distributør og andre slutbrugere. TheSoftware er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for sådanne problemer og vil ikke blive holdt ansvarlig for krav, der opstår fra de produkter og/eller tjenester som tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

For at registrere dig til tjenesterne, skal du give visse oplysninger. Disse oplysninger kan inkludere dit fulde navn, firmanavn, e-mail-adresse, postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig), hjemme- og arbejdstelefonnumre, telefaxnummer, kreditkortoplysninger og/eller andre oplysninger, der kræves på registreringsformularen. Disse oplysninger vil blive betegnet som Tjenesteregistreringsdata.

Medmindre andet er angivet, vil eventuelle fremtidige tilbud om at forbedre de nuværende funktioner på hjemmesiden være underlagt denne aftale. TheSoftware vil ikke være ansvarlig for problemer i forbindelse med din manglende evne til at bruge eller opfylde betingelserne for tjenesterne. Derudover vil TheSoftware ikke blive holdt ansvarlig for nogen ændringer, suspendering eller afbrydelse af nogen tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Lejlighedsvis afholder TheSoftware konkurrencer, hvor der tilbydes forskellige præmier og andre belønninger. Ved at udfylde konkurrenceformularen korrekt og acceptere de officielle konkurrencevilkår, der er specifikke for hver konkurrence, har du mulighed for at vinde de promotionelle præmier, der tilbydes i hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på websitet skal du udfylde den relevante indtastningsformular. Du accepterer at indtaste ærlige, præcise og fuldstændige oplysninger ved registrering af konkurrencedata.

LICENSAFTALE

Som bruger af websitet har du fået tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge websitet, indholdet og tilknyttede materialer i overensstemmelse med aftalen. Denne licens kan til enhver tid og af enhver årsag ophæves af TheSoftware. Du må kun bruge websitet og indholdet på én computer til ikke-kommerciel, personlig brug. Ingen del af websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må reproduceres i nogen form eller kombineres med nogen form for informationsindvindingssystem eller elektronisk eller mekanisk værktøj. Du må ikke bruge, kopiere, spejle, klone, leje, lease, sælge, redigere, dekompilere, nedbryde, omvendt designe eller overføre websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

EJERSKABRETTIGHEDER

Alle aspekter af Websitet, Indholdet, Konkurrencerne og Tjenesterne, inklusiv organisation, design, grafik, kompilering, software, digital konvertering, magnetisk oversættelse og andre relaterede forhold, er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker og andre ejerskabsrettigheder. Du er strengt forbudt fra at distribuere, publicere, kopiere eller sælge nogen del af Websitet, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Det er også forbudt at hente materiale fra Websitet, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne systematisk gennem enhver form for scraping, dataudtrækning eller automatiske midler til at skabe, kompilere eller direkte eller indirekte danne en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftligt samtykke fra TheSoftware. Du opnår ikke nogen ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjeneste eller andet materiale, der præsenteres på eller gennem Websitet, Indholdet, Konkurrencerne og/eller Tjenesterne.

HYPERLINKING TIL WEBSITET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSITET FORBUDT

Ingen må hyperlinke dele af Websitet, inklusiv men ikke begrænset til varemærker, branding, logotyper og ophavsretligt beskyttet materiale, til deres eget website eller webplatform uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Derudover kan kommercielle eller ikke-kommercielle medier ikke “frame” Websitet eller henvise til dets Uniform Resource Locator (“URL”) uden forudgående skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer at samarbejde med TheSoftware for at fjerne eller bringe sådan aktivitet eller indhold til ophør. Du anerkender, at du vil blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, der er forbundet med disse handlinger.

ÆNDRING, SLETNING OG REDIGERING

Vi har ensidig ret til at redigere, fjerne eller ændre enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM DEN ER TILGÆNGELIG” BASIS. ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES FULDT UD I DET OMFANG, SOM ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING. SPECIFIKT GØR SOFTWAREN INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE KRAV.

SKADER FRIGØRELSE VED DOWNLOADS

Besøgende påtager sig fuldt ansvar ved download af indhold fra websitet. Softwaren garanterer ikke, at downloads fra websitet ikke indeholder skadelige computerkoder, herunder virus og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Du anerkender og accepterer, at Softwaren ikke vil holdes ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, særlige, følge- og/eller eksemplariske skader, herunder men ikke begrænset til tab af indtjening, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab. På ingen måde skal Softwaren holdes ansvarlig for produkter fra tredjepartsudbydere, som du måtte modtage fra vores tredjepartsleverandører, såvel som alle andre produkter og/eller tjenester, som du kan ansøge om via websitet. Dette gælder for (A) brugen eller manglende evne til at bruge websitet, tjenesterne, konkurrencer, indholdet og (B) omkostningerne ved at erhverve erstatningsvarer og tjenester som følge af varer, data, information og/eller tjenester købt eller opnået fra eller transaktioner indgået gennem websitet, og (C) manglende kvalifikation til konkurrencer, tjenester eller tredjepartsprodukter fra nogen af vores udbydere eller enhver efterfølgende afvisning af sådanne produkter fra samme.

ERSTATNING

Du skal sørge for, at TheSoftware, dets moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, medværkende og partnere ikke holdes ansvarlige for eventuelle krav, omkostninger, udgifter – herunder advokathonorarer, skader, søgsmål, domme og krav fremsat af tredjeparter som følge af (a) din brug af webstedet, indholdet, tjenesterne og / eller deltagelse i enhver konkurrence, (b) enhver overtrædelse af aftalen fra din side; og / eller (c) overtrædelsen af ​​rettighederne for andre enkeltpersoner og / eller enheder. Disse bestemmelser er til fordel for TheSoftware, dets moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og / eller advokater – alle forbeholder sig retten til at håndhæve dem mod dig.

TREDJEPARTS WEBSITES

Links og henvisninger til andre websteder og / eller ressourcer, der ejes og drives af tredjeparts udbydere, kan være til stede på webstedet. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og / eller -ressourcer, erkender og accepterer du, at TheSoftware ikke er ansvarlig for deres tilgængelighed. Derudover godkender TheSoftware hverken eller påtager sig ansvar eller erstatningsansvar for indhold, reklamer, tjenester, produkter og / eller andre materialer, der er tilgængelige på eller fra sådanne tredjepartswebsteder eller -ressourcer, og heller ikke for skader eller tab, der opstår derfra.

PRIVATLIVSPOLITIK / BESØGENDE INFORMATION

Din brug af webstedet samt eventuel feedback, kommentarer, information, registreringsdata og / eller materialer, du sender via eller i forbindelse med webstedet, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at bruge alle oplysninger – inklusive personligt identificerbare oplysninger, du giver – om din brug af webstedet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Klik her for at gennemgå vores privatlivspolitik.

Softwaren vil ikke tolerere, at nogen, uanset om det er en kunde eller ej, forsøger at skade, ødelægge, ændre, hærværk og/eller interferere med hjemmesidens funktion. Sådanne handlinger er kriminelle og civile lovovertrædelser, og Softwaren vil søge alle tilgængelige retsmidler mod enhver overtrædende enhed eller individ inden for fuldt omfang af loven og retfærdighed.

LOV OG STED

Alle tvister vedrørende aftalen vil blive fortolket i overensstemmelse med estisk lov, uden hensyn til konflikt af lov principperne. Den afgjorte pris vil være endelig og endelig for de involverede parter, og dens dom kan indtastes i enhver kompetent domstol. Enhver part er ikke forhindret i at søge injunktiv relief for at beskytte deres legitime rettigheder før voldgiftsafgørelsen. Ved lov accepterer du ikke at bringe, tilslutte dig eller deltage i gruppesøgsmål vedrørende enhver krav, tvist eller kontrovers mod Softwaren, deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forældre, agenturer og deres medlemskab, officerer, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer, at injunktiv relief kan gives for at stoppe sådanne søgsmål eller at fjerne dig fra listen over deltagere.