Privacybeleid

Door verder te gaan, erkent u dat wij u promotionele e-mails kunnen sturen met informatie over onze aanbiedingen. Als u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden via de link onderaan elke e-mail.

Wij respecteren de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Dit privacybeleid geeft de maatregelen aan die wij nemen om de privacy van informatie die we verzamelen te beschermen, inclusief informatie verstrekt door bezoekers aan onze websites. In dit beleid wordt onze gegevensverzamelingspraktijken uitgelegd en hoe wij de verzamelde informatie gebruiken. Controleer dit beleid regelmatig, want het kan worden bijgewerkt.

A. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie:

Onze software verzamelt alleen specifieke gegevens over websitebezoekers wanneer deze vrijwillig worden verstrekt, zoals wanneer een persoon informatie opvraagt, aankopen doet of zich inschrijft voor diensten, een klantondersteuningsverzoek indient, informatie over een cv verstrekt voor arbeidsmogelijkheden of ons een e-mail stuurt. Sommige van deze acties vereisen de verstrekking van persoonlijke informatie, zoals het doen van een aankoop, het gebruik van een creditcard om voor diensten te betalen, het indienen van een cv of het opvragen van bepaalde soorten informatie. Wanneer persoonlijk identificeerbare informatie via onze websites aan onze software wordt verstrekt, wordt deze alleen gebruikt om aan het specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgen individuen de keuze of ze willen dat onze software hun informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. Ze kunnen ons ook verzoeken om hun informatie niet te gebruiken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Onze software behoudt echter het recht om bulletins en andere belangrijke informatie over onze diensten naar eigen inzicht te verzenden. In het ontbreken van instructies van individuen kunnen we de door hen verstrekte informatie gebruiken om hen te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door ons bedrijf, geautoriseerde agenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee we relaties hebben en waarvan de aanbiedingen interessant kunnen zijn voor hen. Onze software zal geen persoonlijk identificeerbare informatie verkopen of verhandelen tenzij dit geautoriseerd of wettelijk vereist is, of in gevallen van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op sites waar individuen onze software via het web aanvullende informatie kunnen verstrekken, zoals creditcard- of andere bestelinformatie, beschermen en beveiligen we deze informatie door commercieel gebruikelijke op web gebaseerde beveiligings- en encryptieprotocollen te gebruiken, zoals SSL en SET. Op sites waar individuen vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of iets dergelijks kunnen verstrekken, zullen we die informatie behandelen als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en zullen we er van uitgaan dat we niet verplicht zijn deze informatie te beschermen tegen openbaarmaking, behalve zoals anders vermeld in deze privacyverklaring.

Onze materialen bieden voorbeelden die niet als een belofte of garantie van inkomsten moeten worden beschouwd. Hun verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We presenteren onze materialen niet als een ‘rijk worden schema’, en noch zouden ze als zodanig moeten worden gezien.

B. Generieke informatie:

Onze software verzamelt automatisch enkele generieke informatie die de identiteit van de bezoeker niet onthult. Deze informatie omvat het internetadres dat aan de computer van het individu is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte sites. We verzamelen deze informatie om klantenservice- en websitebehoeften te bepalen. We gebruiken hiervoor bepaalde technologieën, waaronder ‘cookies’ (die kunnen worden gebruikt om de bezoeker van informatie op maat te voorzien over onze diensten). We combineren deze informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. Individuen kunnen hun browser instellen om hen te waarschuwen wanneer ze een cookie ontvangen en deze te weigeren.

C. Onze verantwoordelijkheid voor het hosten van websites, servers, message boards en forums van derden:

Elke informatie die u beschikbaar maakt in openbare ruimtes zoals message boards, chatrooms of websites die via onze diensten worden gehost, kan toegankelijk zijn voor andere bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van informatie die u bekendmaakt op deze locaties. Onze websites bevatten ook links naar sites van derden en wij raden u aan hun privacybeleid te raadplegen voordat u gevoelige informatie deelt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werken wij samen met staats-, lokale en federale ambtenaren bij onderzoeken naar inhoud (inclusief e-mails) of vermeende illegale activiteiten van onze gebruikers. Wij nemen redelijke maatregelen om onze eigendomsrechten te beschermen. Voor deze doeleinden kan het nodig zijn persoonlijke informatie bekend te maken. Wij kunnen ook communicatie monitoren voor juridische, regelgevende of operationele doeleinden of om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen. In geval van een mogelijke verkoop of overdracht van ons bedrijf behouden wij ons het recht voor uw informatie over te dragen aan een derde partij die heeft ingestemd uw informatie te beschermen en onze verplichtingen onder dit beleidsstatement op zich te nemen.