Welkom bij DeWebsite Voorwaarden van TheSoftware

Bedankt voor het kiezen van de website van TheSoftware (de “Website”) om onze diensten te gebruiken. Als TheSoftware nemen wij uw rechten en privacy serieus en verzoeken wij u om onze Website Voorwaarden (“Voorwaarden”) te lezen voordat u onze Website, Abonnementdiensten, Lidmaatschapsdiensten of leveranciersdiensten (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”) gebruikt. Door onze Website te bezoeken of onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze Voorwaarden in hun geheel. Als u niet akkoord gaat met onze Voorwaarden, bezoek dan alstublieft onze Website niet of gebruik onze Diensten niet.

TheSoftware beperkt de toegang tot onze Website en Diensten door personen onder de Kinderen’s Online Privacy Protection Act van 1998 (“COPPA”). TheSoftware behoudt zich het recht voor om toegang tot onze Diensten en Website te weigeren aan een individu naar eigen goeddunken.

OMVANG EN BEREIK VAN DE OVEREENKOMST

Door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen jou en TheSoftware met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt alle vorige of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen deze Overeenkomst naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De meest recente versie van de Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en je dient deze te bekijken voordat je de Website gebruikt. Door de Website en/of Diensten te blijven gebruiken, stem je in met alle bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Controleer deze pagina daarom regelmatig op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

Alleen personen die wettelijk in staat zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan onder toepasselijke wetgeving, mogen de Website en Diensten gebruiken. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, ben je niet gemachtigd om de Website en/of Diensten te gebruiken of toegang te krijgen.

DIENSTBESCHRIJVING

Abonnement Diensten

Door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunnen gebruikers Abonnement Diensten ontvangen. Deze diensten bevatten e-mail inhoud, teksten en meer (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing. Deze worden geleverd door TheSoftware en Derde Partij Providers. Gebruikers kunnen via e-mail bij ons verzoeken om de ontvangst van Abonnementsinhoud stop te zetten op [email protected]. De Abonnementsinhoud kan opmerkingen, meningen en andere materialen van TheSoftware en Derde Partij Providers bevatten en is niet noodzakelijkerwijs betrouwbaar. Voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid moeten in acht worden genomen bij het gebruik van de Abonnement Diensten en/of Abonnementsinhoud. U stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier aansprakelijk zal zijn jegens u in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. De nauwkeurigheid, volledigheid en geschiktheid van Abonnementsinhoud kan niet altijd worden gegarandeerd door TheSoftware.

Lidmaatschap Diensten

Door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunnen gebruikers lid worden van een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Gebruikers kunnen lidmaatschapsprogramma’s krijgen die tegen betaling of zonder betaling beschikbaar zijn. Voor een exemplaar van de Lidmaatschapsovereenkomst kunnen gebruikers de website van het specifieke Lidmaatschap bezoeken. TheSoftware Lidmaatschappen bieden gebruikers toegang tot Lid Content en ander materiaal (“Content”) geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Partij Providers. Deze materialen zijn bedoeld om Leden te helpen bij hun online marketing activiteiten. De Lid Content kan opmerkingen, meningen en andere materialen van TheSoftware, Derde Partij Providers bevatten en is niet noodzakelijkerwijs betrouwbaar.

Leveranciersdiensten

U kunt bepaalde producten en/of diensten verkrijgen via de Website door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen. De beschrijvingen van deze producten en / of diensten worden rechtstreeks geleverd door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items. TheSoftware garandeert echter niet de juistheid of volledigheid van deze beschrijvingen. Eventuele geschillen met betrekking tot de op de Website aangekochte producten en/of diensten zijn uitsluitend tussen u, de verkoper, distributeur en andere eindgebruikers van het product. TheSoftware is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke kwesties en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die voortvloeien uit de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

Om u te registreren voor de Diensten moet u bepaalde informatie verstrekken. Deze informatie kan uw volledige naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres (en factuuradres indien verschillend), thuis- en werktelefoonnummers, telefaxnummer, creditcardinformatie en/of andere informatie die op het registratieformulier wordt gevraagd, omvatten. Deze informatie wordt aangeduid als Service Registratiegegevens.

Tenzij anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen om de huidige kenmerken van de Website te verbeteren onderworpen aan deze Overeenkomst. TheSoftware is niet aansprakelijk voor problemen met betrekking tot uw onvermogen om de Diensten te gebruiken of te kwalificeren. Bovendien is TheSoftware niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen, opschortingen of stopzettingen van enige Diensten of ander product.

COMPETITIES

Af en toe organiseert TheSoftware wedstrijden waarbij promotieprijzen en andere beloningen worden aangeboden. Door het nauwkeurig invullen van het wedstrijdregistratieformulier en akkoord te gaan met de Official Contest Rules die specifiek zijn voor elke wedstrijd, maak je kans op het winnen van de promotieprijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die beschikbaar zijn op de website, moet je het relevante inschrijvingsformulier invullen. Je stemt ermee in om eerlijke, nauwkeurige en volledige Contest Registratiegegevens te verstrekken.

LICENTIEOVEREENKOMST

Als gebruiker van de website heb je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie gekregen om toegang te krijgen tot en het gebruik van de website, de inhoud en gekoppelde materialen overeenkomstig de overeenkomst. Deze licentie kan door TheSoftware op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd. Je mag de website en inhoud alleen op één computer gebruiken voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten mag worden gerepliceerd in welke vorm of worden samengevoegd in welk informatieretrievalsysteem of elektronische of mechanische tool dan ook. Je mag de website, inhoud, wedstrijden en / of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, spiegelen, klonen, huren, leasen, verkopen, bewerken, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

Alle aspecten van de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten, waaronder organisatie, ontwerp, graphics, compilatie, software, digitale conversie, magnetische vertaling en andere gerelateerde zaken, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. U bent strikt verboden om een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten te herverdelen, publiceren, kopiëren of verkopen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware. Het op systematische wijze ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten middels een vorm van scraping, gegevensextractie of geautomatiseerde middelen om een collectie, compilatie, database of directory rechtstreeks of onrechtstreeks te vormen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is eveneens verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op de inhoud, documenten, software, diensten of ander materiaal dat op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten wordt gepresenteerd.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Niemand mag delen van de Website, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, merknamen en auteursrechtelijk beschermd materiaal, hyperlinken naar zijn eigen website of weblocatie zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware. Bovendien mogen commerciële of niet-commerciële media de Website niet “framen” of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt ermee in om samen te werken met TheSoftware om dergelijke activiteiten of inhoud te verwijderen of te stoppen. U erkent dat u aansprakelijk wordt gehouden voor eventuele schadevergoeding in verband met deze acties.

WIJZIGING, VERWIJDERING EN BEWERKING

We hebben het eenzijdige recht om enige documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken, te verwijderen of te wijzigen.

AFWIJZING

DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS ONTVANGT, EN / OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN / OF SERVICES WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” -BASIS EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGESCHAFT TOT HET UITERSTE TOEGESTANE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET. SPECIFIEK MAAKT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS ONTVANGT, EN / OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN / OF SERVICES WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, VOLDEN AAN UW EISEN.

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT DOWNLOADS

De bezoekers nemen de volledige verantwoordelijkheid bij het downloaden van inhoud van de website. De Software garandeert niet dat downloads van de website geen schadelijke computer codes bevatten, inclusief virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET

U erkent en stemt ermee in dat De Software niet aansprakelijk zal worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade en/of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winsten, goodwill, gebruik, gegevens, of andere niet-tastbare verliezen. In geen geval zal De Software aansprakelijk worden gehouden voor producten van derden die u van onze derde partijen ontvangt, evenals voor andere producten en/of diensten die u via de website aanvraagt. Dit is van toepassing op (A) het gebruik of de onmogelijkheid om de website, diensten, wedstrijden, inhoud te gebruiken. en (B) de kosten voor de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van eventuele goederen, gegevens, informatie en/of diensten die zijn gekocht of verkregen via de website, en (C) het falen om zich te kwalificeren voor de wedstrijden, diensten of producten van derden van een van onze providers, of eventuele vervolgd ontkenning van dergelijke producten van dezelfde.

INDEMNIFICATIE

U dient ervoor te zorgen dat TheSoftware, zijn ouders, dochterondernemingen, filialen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-merkeigenaren en partners niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele claims, kosten, uitgaven – inclusief advocaatkosten, schade, rechtszaken, vonnissen en eisen gemaakt door derden als gevolg van (a) uw gebruik van de Website, Content, Diensten en/of deelname aan elke wedstrijd; (b) enige schending van de Overeenkomst door u; en/of (c) uw inbreuk op de rechten van andere individuen en/of entiteiten. Deze bepalingen zijn ten gunste van TheSoftware, zijn ouders, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten – die allemaal het recht hebben om ze tegen u te handhaven.

WEBSITES VAN DERDEN

Links en verwijzingen naar andere websites en/of bronnen die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Leveranciers kunnen op de Website verschijnen. Aangezien TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor hun beschikbaarheid. Verder onderschrijft TheSoftware noch neemt zij verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen die beschikbaar zijn op of van dergelijke websites of bronnen van derden, noch voor enige schade of verlies dat daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKER INFORMATIE

Uw gebruik van de Website, evenals alle feedback, opmerkingen, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, vallen onder de governance van ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie – inclusief persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt – met betrekking tot uw gebruik van de Website te gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

TheSoftware zal geen enkele individuele persoon, of deze nu een klant is of niet, dulden die probeert de werking van de website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of verstoren. Dergelijke acties zijn strafrechtelijke en civielrechtelijke overtredingen, en TheSoftware zal alle mogelijke middelen gebruiken om elke overtredende entiteit of individu binnen de volledige reikwijdte van de wet en billijkheid aan te pakken.

WET EN PLAATS VAN JURISDICTIE

Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst zullen worden geïnterpreteerd volgens het Estse recht, zonder enige consideratie van de conflictenregels. De toegewezen beloning zal bindend en definitief zijn voor de betrokken partijen, en het vonnis kan worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank. Elke partij wordt niet verhinderd om injunctieve maatregelen te zoeken om hun legitieme rechten te beschermen voordat de arbitrage-uitspraak bekend is. Op grond van de wet stemt u ermee in om geen class action rechtszaken aan te spannen met betrekking tot enige claim, geschil of controverse tegen TheSoftware, hun juridische vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen, en hun leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat injunctieve maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke rechtszaken te stoppen of om u van de lijst met deelnemers te schrappen.