Polityka prywatności

Kontynuując, potwierdzasz, że możemy wysyłać ci informacje promocyjne zawierające oferty. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku podanego na dole każdej wiadomości e-mail.

Szanujemy prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsza polityka prywatności przedstawia środki, jakie podejmujemy w celu ochrony prywatności informacji, które zbieramy, w tym informacji dostarczonych przez odwiedzających nasze strony internetowe. Ta polityka wyjaśnia nasze praktyki dotyczące zbierania danych i sposobu, w jaki wykorzystujemy zebrane informacje. Prosimy o periodyczne sprawdzanie tej polityki, ponieważ może ona być aktualizowana.

A. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych:

Nasze oprogramowanie zbiera tylko określone dane o odwiedzających stronę internetową, gdy są one dobrowolnie udostępniane, na przykład gdy osoba prosi o informacje, dokonuje zakupu lub zapisuje się na usługi, otwiera zgłoszenie dotyczące obsługi klienta, dostarcza informacje o swoim życiorysie zawodowym lub wysyła nam e-mail. Niektóre z tych działań wymagają podania danych osobowych, takich jak dokonanie zakupu, użycie karty kredytowej do opłacenia usług, przesłanie życiorysu lub wniesienie żądania określonego rodzaju informacji. Gdy dane identyfikujące osobę zostaną przesłane do naszego oprogramowania za pośrednictwem naszych stron internetowych, będą one wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnego żądania. W większości przypadków osoby będą miały możliwość wyboru, czy chcą, aby nasze oprogramowanie wykorzystywało ich dane do dodatkowych celów. Mogą również poprosić nas, abyśmy nie używali ich informacji, wysyłając e-mail na [email protected]. Niemniej jednak nasze oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji o naszych usługach wedle uznania. W przypadku braku instrukcji od osób, możemy wykorzystać informacje, które przesłali nam o samych do poinformowania ich o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez naszą firmę, autoryzowanych agentów oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi mamy relacje, a których oferty mogą ich zainteresować. Nasze oprogramowanie nie sprzedaje ani nie handluje danymi identyfikującymi osobę, chyba że jest to autoryzowane lub wymagane przez prawo lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych. Na stronach, gdzie osoby mogą przekazywać naszemu oprogramowaniu informacje o zamówieniu kart kredytowych lub innych informacji za pośrednictwem sieci, chronimy i zabezpieczamy te informacje, stosując powszechne protokoły bezpieczeństwa i szyfrowania na bazie sieci, takie jak SSL i SET. Na stronach, gdzie osoby dobrowolnie przekazują jakiekolwiek informacje zwrotne, dane, odpowiedzi na pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne, będziemy traktować te informacje jako nie poufne i nie naszą własność, oraz nie będziemy zobowiązani do ochrony ich przed ujawnieniem, chyba że w innym miejscu jest to określone w niniejszej polityce prywatności.

Nasze materiały zawierają przykłady, które nie powinny być traktowane jako obietnice lub gwarancje zarobków. Ich potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wysiłku włożonego w nie. Nie przedstawiamy naszych materiałów jako ‘schematu szybkiego wzbogacenia’, a także nie powinny być tak traktowane.

B. Informacje ogólne:

Nasze oprogramowanie automatycznie zbiera pewne informacje ogólne, które nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Informacje te obejmują adres internetowy przypisany do komputera osoby, liczbę i częstotliwość odwiedzin oraz odwiedzone strony. Zbieramy te informacje, aby określić potrzeby obsługi klienta i strony internetowej. Do tego celu wykorzystujemy określone technologie, w tym ‘ciasteczka’ (które mogą być wykorzystane do dostarczenia odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat naszych usług). Nie łączymy tych informacji z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Osoby mogą skonfigurować swoją przeglądarkę, aby powiadomiła je, gdy otrzymują ciasteczko, i odmówiła jego przyjęcia.

C. Nasza odpowiedzialność za hostowanie stron internetowych, serwerów, tablic ogłoszeniowych i forów przez osoby trzecie:

Wszelkie informacje udostępnione w miejscach publicznych, takich jak tablice ogłoszeń, pokoje czatowe lub strony internetowe hostowane przez nasze usługi, mogą być dostępne dla innych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę jakichkolwiek informacji, które ujawnisz w tych miejscach. Nasze strony internetowe zawierają również linki do stron firm trzecich, a zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności przed udostępnianiem jakichkolwiek wrażliwych informacji.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpracujemy z funkcjonariuszami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w dochodzeniach dotyczących treści (w tym wiadomości e-mail) lub domniemanych nielegalnych działań naszych użytkowników. Podejmujemy rozsądne środki na ochronę naszych praw własności intelektualnej. Możemy być zobowiązani do ujawnienia informacji osobistych w celach wymienionych powyżej. Możemy również monitorować komunikację w celach prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych lub w celu ochrony naszych praw lub praw innych osób. W przypadku potencjalnej sprzedaży lub przekazania naszej działalności, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa informacji osobistych firmie trzeciej, która zgodziła się chronić Państwa informacje i przyjąć nasze zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia polityki prywatności.