Witamy na stronie internetowej TheSoftware dotyczącej warunków korzystania z niej

Dziękujemy za wybór strony internetowej TheSoftware („Strona internetowa”) w celu korzystania z naszych usług. Jako TheSoftware, poważnie traktujemy Twoje prawa i prywatność i prosimy, abyś przed skorzystaniem z naszej Strony internetowej, Usług abonamentowych, Usług członkowskich lub usług sprzedawców (zwanych łącznie „Usługami”), zapoznał się z naszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej („Warunki korzystania ze Strony internetowej”). Korzystając z naszej Strony internetowej lub Usług, zgadzasz się związaniem się z naszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej w całości. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej, prosimy nie korzystaj z naszej Strony internetowej ani nie korzystaj z naszych Usług.

TheSoftware ogranicza dostęp do naszej Strony internetowej i Usług dla osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci online z 1998 roku („COPPA”). TheSoftware zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do naszych Usług i Strony internetowej każdej osobie według własnego uznania.

ZAKRES I PRZEDMIOT UMOWY

Korzystając z Witryny, zgadzasz się przestrzegać warunków określonych w tej Umowie. Niniejsza Umowa stanowi kompletną i ostateczną umowę między tobą a TheSoftware dotyczącą korzystania z Witryny i to zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, oświadczenia, gwarancje i/lub zrozumienia dotyczące Witryny. Możemy według naszego własnego uznania zmieniać niniejszą Umowę w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja Umowy będzie opublikowana na Witrynie, a ty powinieneś ją przeglądać przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień Umowy, które są wówczas obowiązujące. Dlatego też regularnie sprawdzaj tę stronę, aby być na bieżąco z aktualizacjami i/lub zmianami.

WYMAGANIA

Tylko osoby, które mają prawny status do zawierania wiążącej umowy zgodnie z obowiązującym prawem, mogą korzystać z Witryny i Usług. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie jesteś upoważniony do korzystania i/lub uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi subskrypcyjne

Poprzez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie akceptacji od TheSoftware, użytkownicy mogą uzyskać Usługi Subskrypcyjne. Usługi te zawierają treści e-mailowe, teksty i więcej („Treść Subskrypcyjna”), która jest związana z marketingiem internetowym. Są one dostarczane przez TheSoftware i dostawców zewnętrznych. Użytkownicy mogą poprosić o zakończenie otrzymywania Treści Subskrypcyjnej, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Treść subskrypcyjna może zawierać komentarze, opinie i inne materiały od TheSoftware i dostawców zewnętrznych, i niekoniecznie są one wiarygodne. Należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Usług Subskrypcyjnych i/lub Treści Subskrypcyjnej. Akceptujesz, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie związanej z taką Treścią Subskrypcyjną. Nie zawsze można zagwarantować dokładność, kompletność i odpowiedniość Treści Subskrypcyjnej przez TheSoftware.

Usługi członkowskie

Poprzez rejestrację na stronie internetowej, zawarcie Umowy Członkowskiej i uzyskanie akceptacji od TheSoftware, użytkownicy mogą uzyskać członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Użytkownicy mogą korzystać z programów członkowskich płatnych lub bezpłatnych. Użytkownicy mogą uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, odwiedzając stronę internetową dla danego członkostwa. Członkostwa TheSoftware zapewniają użytkownikom dostęp do treści dla członków oraz innych materiałów („Treść”) dostarczanych przez TheSoftware oraz określonych dostawców zewnętrznych. Materiały te są projektowane w celu pomocy członkom w ich przedsięwzięciach marketingowych w internecie. Treść dla członków może zawierać komentarze, opinie i inne materiały od TheSoftware, dostawców zewnętrznych i niekoniecznie są one wiarygodne.

Usługi dostawcy

Możesz uzyskać pewne produkty i / lub usługi z witryny, wypełniając odpowiednie formularze zamówień. Opisy tych produktów i / lub usług są udostępniane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. Jednak TheSoftware nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych opisów. Wszelkie spory dotyczące zakupionych z witryny produktów i / lub usług są wyłącznie między tobą, sprzedawcą produktów, dystrybutorem i innymi końcowymi użytkownikami. TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie kwestie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z oferowanych na stronie internetowej produktów i / lub usług.

Ogólne

Aby zarejestrować się w usłudze, będziesz musiał podać pewne informacje. Informacje te mogą obejmować twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli jest inny), numery telefonów domowego i służbowego, numer telefaksu, informacje o karcie kredytowej i / lub wszelkie inne informacje wymagane na formularzu rejestracyjnym. Te informacje będą nazywane danymi rejestracji usługi.

O ile nie zostanie to określone inaczej, wszelkie przyszłe oferty dotyczące ulepszania bieżących funkcji Witryny będą podlegać tej Umowie. TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy związane z twoją niezdolnością do korzystania lub kwalifikowania się do usług. Ponadto TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za żadne modyfikacje, zawieszenia ani wycofania żadnych usług ani innych produktów.

KONKURSY

Okazjonalnie TheSoftware organizuje konkursy oferujące nagrody promocyjne oraz inne nagrody. Poprzez dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego konkursu i zgodę na oficjalne zasady konkursu specyficzne dla każdego konkursu, masz szansę na wygranie nagród promocyjnych oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się na zapewnienie prawdziwych, dokładnych i pełnych danych rejestracyjnych konkursu.

UMOWA LICENCYJNA

Jako użytkownik strony internetowej otrzymałeś nieodłączną, niezbywalną, odwoływalną i ograniczoną licencję do korzystania ze strony internetowej, zawartości i połączonych materiałów zgodnie z umową. Licencja ta może zostać anulowana przez TheSoftware w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze strony internetowej i zawartości tylko na jednym komputerze do celów niekomercyjnych i osobistych. Żaden fragment strony internetowej, zawartości, konkursów i/usług nie może być powielany w żadnej formie ani włączony do żadnego systemu wyszukiwania informacji lub narzędzia elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, lustrzane odbicie, klonowanie, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, edytować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierię lub przesyłać strony internetowej, zawartości, konkursów i/usług lub żadnej ich części.

PRAWA WŁASNOŚCI

Wszytkie aspekty Strony internetowej, Treści, Konkursów i Usług, w tym organizacja, projektowanie, grafika, kompilacja, oprogramowanie, konwersja cyfrowa, tłumaczenie magnetyczne i inne związane kwestie, objęte są ochroną praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własnościowych. Bez pisemnej zgody TheSoftware, jest surowo zabronione rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie lub sprzedawanie jakiejkolwiek części Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zbieranie jakiegokolwiek materiału ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług systematycznie przez jakąkolwiek formę scrapingu, ekstrakcji danych lub automatycznych środków w celu tworzenia, kompilowania lub bezpośrednio lub pośrednio tworzenia zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest również zabronione. Nie nabywasz żadnych praw własności do jakiejkolwiek treści, dokumentu, oprogramowania, usługi lub innego materiału prezentowanego na lub za pośrednictwem Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług.

HYPERŁĄCZENIE Z STRONĄ INTERNETOWĄ, CO-BRANDING, “RAMOWANIE” I/LUB ODNIESIENIA DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Nikt nie może hiperłączyć części Strony internetowej, w tym ale nie tylko znaków towarowych, branding, logotypów i materiałów zastrzeżonych, do swojej własnej witryny lub miejsca w Internecie bez pisemnej zgody TheSoftware. Ponadto, media komercyjne lub niekomercyjne nie mogą “ramować” Strony internetowej ani odwoływać się do jej Jednolitego Lokalizatora Zasobów (“URL”) bez uprzedniej pisemnej zgody TheSoftware. Zgadzasz się na współpracę z TheSoftware w celu usunięcia lub zaprzestania takiej działalności lub treści. Potwierdzasz, że będziesz poniósł odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody związane z tymi działaniami.

MODYFIKACJA, USUWANIE I EDYCJA

Mamy jednostronne prawo do edytowania, usuwania lub modyfikowania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, ZAWARTOŚĆ, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY DOSTARCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW, I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSKI PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE W FORMIE “TAK JAK SĄ” I “JAK SĄ DOSTĘPNE”. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEZBIJALNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W SZCZEGÓLNOŚCI, OPROGRAMOWANIE NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, ZAWARTOŚĆ, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY DOSTARCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW, I/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSKI PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, ZADZIAŁAJĄ ZGODNIE Z TWOIMI WYMAGANIAMI.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POBRANYCH PLIKÓW

Od siebie zobowiązujesz się, iż pobierając z tej strony jakąkolwiek zawartość, bierzesz za to pełną odpowiedzialność. Program nie zapewnia, że pobrane pliki nie zawierają złośliwych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Potwierdzasz i zgadzasz się, że Program nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne i/lub wzorcowe szkody, w tym utratę zysków, reputacji, korzyści, danych lub innych niematerialnych strat. W żadnym przypadku Program nie odpowiada za produkty innych firm, które możesz otrzymać od naszych dostawców zewnętrznych, a także za jakiekolwiek inne produkty i/lub usługi, na które mogą Państwo aplikować przez stronę internetową. Dotyczy to (A) używania lub niemożności używania strony internetowej, usług, konkursów, zawartości oraz (B) kosztów zastępczych dóbr i usług wynikających z zakupu lub uzyskania od nas dany produkt, dane, informacje i/lub usługi lub transakcji dokonanej przez stronę internetową oraz (C) niewybrania kwalifikacji do konkursów, usług lub produktów dostarczanych przez firmę zewnętrzną lub odrzucenie takich produktów z ich strony.

OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Musisz zapewnić, że TheSoftware, jego rodzice, spółki zależne, afiliacje oraz ich członkowie, urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, współmarki i partnerzy nie poniosą odpowiedzialności za żadne roszczenia, koszty, wydatki – w tym opłaty adwokackie, szkody, pozwy, wyroki i żądania wniesione przez strony trzecie jako wynik (a) Twojego korzystania z Witryny, Zawartości, Usług i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) jakiegokolwiek naruszenia Umowy przez Ciebie; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innych osób i/lub podmiotów. Te postanowienia korzystają z TheSoftware, jego rodziców, spółek zależnych, afiliacji, urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników – wszyscy z nich zastrzegają sobie prawo do egzekwowania ich wobec Ciebie.

STRONY TRZECIE

Na Witrynie mogą pojawić się łącza i odniesienia do innych witryn i/lub zasobów własności i eksploatacji dostawców osób trzecich. Mając na uwadze, że TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami i/lub zasobami osób trzecich, zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność. Ponadto, TheSoftware ani nie popiera, ani nie ponosi odpowiedzialności ani nie zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności czy odszkodowania za jakąkolwiek treść, reklamę, usługi, produkty czy inne materiały dostępne na tych stronach trzecich lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody lub straty z tego wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Twoje korzystanie z Witryny, a także wszelkie opinie, komentarze, informacje, dane rejestracji i/lub materiały, które przesyłasz w ramach lub w związku z Witryną, podlegają rządzeniu naszej Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji – w tym informacji, które umożliwiają identyfikację osoby, które nam podajesz – dotyczących Twojego korzystania z Witryny zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą Politykę Prywatności.

TheSoftware nie toleruje usiłowania uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub zakłócania działania strony internetowej przez żadną osobę, czy to klienta czy nie. Takie działania stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie stosować wszystkie dostępne środki prawne przeciwko każdemu naruszającemu podmiotowi lub osobie w pełnym zakresie prawa i sprawiedliwości.

PRAWO I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą interpretowane zgodnie z prawem estońskim, bez względu na zasady dotyczące kolizji prawnych. Wydany wyrok będzie ostateczny i wiążący dla stron, a jego egzekucja może być dokonana w każdym właściwym sądzie. Żadna ze stron nie jest pozbawiona prawa do ubiegania się o środki zabezpieczające w celu ochrony swoich praw przed wyjściem z arbitrażu. Zgodnie z prawem, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, brać udziału ani uczestniczyć w zbiorowych pozwach dotyczących jakiegokolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji przeciwko TheSoftware, ich prawnym przedstawicielom, afiliantom, spółkom zależnym, nadrzędnym, agencjom i ich członkom, oficerom, dyrektorom, pracownikom i agentom. Zgadzasz się, że można udzielić środków zabezpieczających, aby zatrzymać takie pozwy lub usunąć Cię z listy uczestników.