Välkommen till TheSoftwares webbplatsvillkor

Tack för att du har valt TheSoftwares webbplats (“Webbplatsen”) för att få tillgång till våra tjänster. Som TheSoftware tar vi dina rättigheter och integritet på allvar och ber dig att titta igenom våra webbplatsvillkor (“Villkor”) innan du använder vår webbplats, prenumerationstjänster, medlemskapstjänster eller säljartjänster (gemensamt benämnda “Tjänster”). Genom att få tillgång till vår webbplats eller använda våra tjänster godkänner du att vara bunden av våra Villkor i sin helhet. Om du inte godkänner våra Villkor, använd inte vår webbplats eller våra tjänster.

TheSoftware begränsar tillträde till vår webbplats och tjänster av personer enligt Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (“COPPA”). TheSoftware förbehåller sig rätten att neka tillträde till våra tjänster och webbplats till någon individ vid vår enskilda behållning.

OMFATTNING OCH UMFATTNING AV AVTALET

Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa villkoren i detta avtal. Detta avtal representerar det fullständiga och absoluta avtalet mellan dig och TheSoftware avseende din användning av webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra detta avtal när som helst utan förvarning till dig. Den mest aktuella versionen av avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska det innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du att följa alla villkor i det avtal som då gäller. Kontrollera därför denna sida regelbundet för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Endast personer som är lagligen kapabla att ingå ett bindande avtal enligt tillämplig lag får använda webbplatsen och tjänsterna. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för personer under 18 år. Om du är under 18 är du inte auktoriserad att använda och/eller komma åt webbplatsen eller tjänsterna.

SERVICE BESKRIVNING

Prenumerationstjänster

Genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware kan användare få Prenumerationstjänster. Dessa tjänster innehåller e-postinnehåll, texter och mer (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevanta för online-marknadsföring. Dessa tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer. Användare kan begära att avbryta mottagandet av Prenumerationsinnehåll genom att skicka e-post till oss på [email protected]. Prenumerationsinnehållet kan innehålla kommentarer, åsikter och annat material av TheSoftware och tredjepartsleverantörer och det är inte nödvändigtvis pålitligt. Försiktighet, sunt förnuft och säkerhet måste iakttas vid användning av Prenumerationstjänster och/eller Prenumerationsinnehåll. Du godkänner att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig på något sätt i samband med sådant Prenumerationsinnehåll. Tillförlitligheten, fullständigheten och lämpligheten för Prenumerationsinnehåll kan inte alltid garanteras av TheSoftware.

Medlemstjänster

Genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware kan användare få ett medlemskap i ett av de olika medlemskapsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. Användare kan få avgiftsgrundade eller avgiftsfria medlemskapsprogram. För en kopia av medlemsavtalet kan användare besöka webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftwares medlemskap ger användare tillgång till Medlemsinnehåll och annat material (“Innehåll”) tillhandahållna av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer. Dessa material är utformade för att hjälpa medlemmar med deras online-marknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet kan innehålla kommentarer, åsikter och annat material av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och det är inte nödvändigtvis pålitligt.

Leverantörtjänster

Du kan få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen genom att fylla i tillämpliga köporderformulär. Beskrivningarna av dessa produkter och/eller tjänster tillhandahålls direkt av tillverkarna eller distributörerna av sådana föremål. TheSoftware garanterar emellertid inte noggrannheten eller fullständigheten av dessa beskrivningar. Eventuella tvister som rör de produkter och/eller tjänster som köpts från webbplatsen är uteslutande mellan dig, produktsäljaren, distributören och andra slutanvändare. TheSoftware ansvarar inte för några sådana frågor och kommer inte att hållas ansvariga för eventuella krav som härrör från de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänna villkor

För att registrera dig för tjänsterna måste du lämna viss information. Denna information kan inkludera ditt fullständiga namn, företagsnamn, e-postadress, postadress (och faktureringsadress om den skiljer sig), hem- och arbets telefonnummer, faxnummer, kreditkortsinformation, och/eller annan information som begärs på registreringsformuläret. Denna information kommer att kallas tjänstregistreringsdata.

Om inte annat anges kommer framtida erbjudanden om att förbättra de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av detta avtal. TheSoftware kommer inte att hållas ansvarig för eventuella problem relaterade till din oförmåga att använda eller kvalificera dig för tjänsterna. Dessutom kommer TheSoftware inte att hållas ansvarig för några ändringar, uppehåll eller avbrott i några tjänster eller andra produkter.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware tävlingar med erbjudanden och andra belöningar. Genom att fylla i tävlingsregistreringsformuläret korrekt och godkänna de officiella tävlingsreglerna som är specifika för varje tävling, har du chans att vinna de erbjudna priserna genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som är tillgängliga på webbplatsen måste du fylla i det relevanta anmälningsformuläret. Du godkänner att tillhandahålla ärlig, korrekt och fullständig tävlingsregistreringsdata.

LICENSAVTAL

Som användare av webbplatsen har du tilldelats en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens för att få åtkomst till och använda webbplatsen, innehållet och länkade material i enlighet med avtalet. Denna licens kan avslutas av TheSoftware när som helst och av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet endast på en dator för icke-kommersiellt, personligt bruk. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller sammanslås till något informationsåtervinningssystem eller elektronisk eller mekanisk verktyg. Du får inte använda, kopiera, spegla, klona, hyra ut, leasa, sälja, redigera, dekompilera, demontera, reverse engineering eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del av den.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Alla aspekter av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna, inklusive organisation, design, grafik, sammanställning, programvara, digital omvandling, magnetisk översättning och andra relaterade frågor, är skyddade av upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du är strängt förbjuden att omfördela, publicera, kopiera eller sälja någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna utan skriftligt tillstånd från TheSoftware. Det är också förbjudet att systematiskt hämta material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom någon form av skrapning, datautvinning eller automatiska medel för att skapa, sammanställa eller direkt eller indirekt bilda en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt samtycke från TheSoftware. Du får inga äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänst eller annat material som presenteras på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “INRAMNING” OCH/ELLER REFERERING TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Ingen får hyperlänka delar av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till varumärken, varumärkesidentiteter och upphovsrättsskyddat material, till sin egen webbplats eller webbplatslokal utan skriftligt tillstånd från TheSoftware. Dessutom får kommersiella eller icke-kommersiella medier inte “rama” webbplatsen eller referera till dess Uniform Resource Locator (“URL”) utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker till att samarbeta med TheSoftware för att ta bort eller upphöra med sådan verksamhet eller innehåll. Du medger att du hålls ansvarig för eventuella skador som är förknippade med dessa åtgärder.

ÄNDRING, RADERING OCH REDIGERING

Vi har ensidig rätt att redigera, ta bort eller ändra alla dokument, information eller andra innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA ANDRA PRODUKTER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM DU KAN FÅ FRÅN OSS, OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIG” GRUNDVAL. ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER OM FÖRSÄLJNING, OFÖRTRÄNGBARHET AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRISKRIVS I STÖRSTA MÖJLIGA UMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SÄRSKILT GÖR PROGRAMVARAN INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, ALLA ANDRA PRODUKTER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM DU KAN FÅ FRÅN OSS, OCH/ELLER ALLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR NERLADDNINGAR

Besökare tar fullt ansvar vid nedladdning av innehåll från webbplatsen. Programvaran garanterar inte att nedladdningar från webbplatsen inte innehåller skadliga dator koder, inklusive virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du erkänner och godkänner att Programvaran inte kommer att hållas ansvarig för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följande och/eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster. Programvaran ska inte hållas ansvarig för några produkter från tredje part som du kan få från våra tredjepartsleverantörer, liksom några andra produkter och/eller tjänster som du kan ansöka om via webbplatsen. Detta gäller (A) användning eller oförmåga att använda webbplatsen, tjänster, tävlingar, innehåll, och (B) kostnaden för inköp av ersättningsprodukter och tjänster som ett resultat av någon vara, data, information och/eller tjänster köpta eller erhållna från, eller transaktioner som görs genom, webbplatsen, och (C) oförmågan att kvalificera sig för tävlingar, tjänster eller produkter från tredje part från någon av våra leverantörer, eller någon efterföljande nekelse av sådana produkter från samma.

ERSÄTTNING

Du måste se till att TheSoftware, dess föräldrar, dotterbolag, affärspartners och respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, med-märkesparters samt partners inte hålls ansvariga för några anspråk, kostnader, utgifter – inklusive advokatkostnader, skador, rättsprocesser, domar och krav från tredje parter som följd av (a) din användning av webbplatsen, innehållet, tjänsterna och/eller deltagande i någon tävling; (b) något brott mot avtalet av din sida; och/eller (c) kränkning av någon annan persons och/eller företags rättigheter. Dessa bestämmelser gagnar TheSoftware, dess föräldrar, dotterbolag, affärspartners, tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer samt/eller advokater – alla av dessa har rätt att genomdriva dem gentemot dig.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Länkar och referenser till andra webbplatser och/eller resurser som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer kan förekomma på webbplatsen. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du till att TheSoftware inte är ansvarigt för deras tillgänglighet. Vidare förespråkar inte TheSoftware eller tar ansvar eller ansvarighet för något innehåll, reklam, tjänster, produkter och/eller andra material som är tillgängliga på eller från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador eller förluster som uppkommer därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Din användning av webbplatsen, liksom all feedback, kommentarer, information, registreringsdata och/eller material du skickar genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information – inklusive personuppgifter som du har lämnat – rörande din användning av webbplatsen i enlighet med vår sekretesspolicy. Klicka här för att granska vår sekretesspolicy.

Programvaran kommer inte att tolerera någon individ, vare sig en kund eller inte, som försöker skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller störa webbplatsens funktion. Sådana handlingar är straffbara och civilrättsliga överträdelser, och Programvaran kommer att söka alla tillgängliga rättsmedel mot någon störande enhet eller individ inom full utsträckning av lagen och rättvisan.

LAG OCH JURISDIKTION

Alla tvister som rör avtalet kommer att tolkas enligt estnisk lag, utan hänsyn till konfliktregler. Den avkastning som har gjorts kommer att vara definitiv och slutlig för de berörda parterna, och dess dom kan ingå i någon kompetent domstol. Ingen part förhindras från att söka inhibitionsåtgärder för att skydda sina legitima rättigheter före utgången av skiljeförfarandet. Enligt lagen godkänner du inte att ta med, gå med eller delta i grupp-action-stämningar rörande något anspråk, tvist eller kontrovers mot Programvaran, deras legala företrädare, dotterbolag, föräldrar, byråer och deras medlemskap, officerare, direktörer, anställda och agenter. Du accepterar att inhibitionsåtgärder kan ges för att stoppa sådana rättegångar eller att eliminera dig från listan över deltagare.